Name NPO World Federation of Amateur Orchestras (Abbreviation: NPO WFAO)
Address Koyo building 3F Tachibana-cho, Toyohashi-shi, Aichi-ken (Aichi Prefectre) Japan.
Contact information Tel: +81 (0)532-33-6885
Fax: +81 (0)532-33-6875
Email  info@npowfao.or.jp
Lists of Director name

President Goro Kamino
Chairperson Takeshi Simoya
Vice-chair person Eric Colon
Kikuko Morishita
Shuji Mori
Director Joe Yamaji
Ryu Zaisei
Makoto Sekioka
Toru Ichikawa
Haruo Hiramatu
Michitoshi Onoda
Naoki Matuguchi
Chikako Ito
Akiko Chiba
Yoshihiro Hadano
Ryosuke Suzuki
Takahiro Miyamoto
Controller Nobuyuki Terabe
Yoshiko Fueoka

Supporting members SALA ENERGY Corporation
Nisijima Corporation
TOBU TOP TOURS Corporation
SALA CARS JAPAN Corporation
SALA HOUSE Corporation
SALA Buturyu Corporation
Chubu Engineering Corporation
The Federation of Japan Amateur Orchestras Corp
The Toyohashi Symphony Orchestra
The Toyohashi Youth Symphony Orchestra
Kamiya Mental Clinic
Morishita Kikuko Tax Accountant Office
Support Corporation (patrons) TOYOTA MOTOR Corporation
SALA Corporation
Articles of incorporation Statutes of the NPO World Federation of Amateur Orchestras (NPO WFAO)のサムネイル